Utbildningsdagar i land och mänskliga rättigheter

Hejsan! Regnperioden har dragit igång i Malawi och i skrivande stund smattrar det på riktigt ordentligt utanför! Men nu till något helt annat, för ett tag sedan hade Mud sin första större aktivitet med Mirece som bestod utav två utbildningsdagar. Tanken var att de 12 medlemmarna i Mirece (som till mer än hälften består av tidigare tobaksodlare) skulle få mer kunskap om land och mänskliga rättigheter för att underlätta deras fortsätta arbete. Mirece hade bjudit in två olika personer som skulle leda dessa två utbildningsdagar, Gerald Chirwa från National initiative for civic education (NICE) och Caroline Namaramba som arbetar i Kasungus kommun med landfrågor. Då det mesta som sas var på Chichewa var det riktigt svårt att hänga med, men jag fick smådelar av det som sas översatt till mig :)

Mer regn har resulterat i att landskapet förändrats rätt så dramatiskt! Väldigt stor skillnad om ni jämför med en utav mina första bilder föreställande samma lilla hus på bloggen.

Gerald Chirwa diskuterade tidiga tobaksodlares rätt till land och han menade att dem genom att vara medborgare i Malawi har rätt till land. Han argumenterade för att det bör vara regeringens ansvar att tillgodose dem med land och att tidigare tobaksodlare ska kräva land, inte be om land. Chirwa betonade också vikten av att tidigare tobaksodlare ska använda sina egna röster. Han menade att även om andra organisationer som Mud finns där för att ge dem råd och medla är viktigt att dem själva tar plast längst fram i kampen om sina rättigheter. Tidigare tobaksodlare blev motiverade av att höra detta men menade samtidigt att när de själva vänt sig till lokala makthavare i Kasungu inte har fått gehör och blivit avvisade. Chirwa sa då att ett nej från en lokal makthavare inte ska stoppa dem och att de ska försöka göra sig hörda högre upp i makthierarkin. Viktigt att påpeka är att detta är lättare sagt än gjort och att tidigare tobaksodlare inte bjuds in när högre makter i Lilongwe diskuterar deras rättigheter. Samtidigt har de svårt att överhuvudtaget ha råd att bekosta transport till Lilongwe för att själva besöka ansvariga departement.

Vidare förklarade Caroline Namaramba de tre kategorier land är uppdelat i ”Public”, ”Private” och ”Customary”. Deltagarna fick sedan möjlighet att dela upp sig i smågrupper och diskutera deras upplevelser av encroachment (intrång på annans land). Vad jag förstått resulterade detta i intressanta diskussioner där deltagare menade att de ofta blir lurade av byledare att bosätta sig, på vad de menar är ledigt land. Land som senare visar sig tillhöra tobaksfastigheter som inte längre är i bruk. Jag fick höra att orsaken till att byledare gör detta är för att de själva är intresserade av att ta över detta land, då det tidigare tillhört deras ”Customary land” dvs innan det togs från dem och gjordes om till ”Private land” och mer specifikt tobaksfastigheter. Genom att använda tidigare tobaksodlare testar byledarna gränserna utan att behöva ta konsekvenserna när polisen dyker upp. Nu fick deltagarna lära sig att det inte finns något land som är ledigt utan att det i princip alltid tillhör någon utav de tre nämnda kategorierna. Faktumet att land alltid tillhör någon visar på de få möjligheter tidigare tobaksodlare har att bosätta sig någonstans utan att samtidigt bryta mot lagen.

Peppade medlemmar i Mirece väntar på att första utbildningsdagen ska dra igång

Efter första utbildningsdagen åt jag och Somanje (grundare till Mirece) middag på ett av våra vanliga ställen i Kasungu. Ställena i Ksungu erbjuder alltid samma rätter. Hemma är jag en person som reflekterar mycket kring vad för mat jag är sugen på vilket såklart är rätt märkligt att tänka på när en umgås nästan dagligen med människor som spenderar större delen av sina dagar med att tänka på hur de ska få tag i mat överhuvudtaget. Men! Jag har kommit att uppskatta färre valmöjligheter och känner att det är smått befriande att helt enkelt äta det som bjuds. Att uppskatta färre valmöjligheter för att jag har så många hemma visar väl på vilket privilegierat liv jag lever i Sverige.

Det finns närmare bestämt 2 alternativ för mig som är vegetarian varav det ena är detta, ris med ärtor!

Nä nu ska jag sluta pladdra på om mina matvanor! Vi hörs!

//Celina

 

 

Stäng meny