Bli medlem

Visa ditt stöd genom att bli medlem i föreningen. Förutom att du därmed får rösträtt på årsmöten visar du samtidigt ditt stöd för vår verksamhet.

All verksamhet i och av MUD Africa utförs av och med volontära krafter. Donationer och bidrag är avgörande för att vi ska kunna stötta våra lokala partners i deras kamp för jämställda markrättigheter. Tack!

Bli medlem

Visa ditt stöd genom att bli medlem i föreningen. Förutom att du därmed får rösträtt på årsmöten visar du samtidigt ditt stöd för vår verksamhet.

All verksamhet i och av MUD Africa utförs av och med volontära krafter. Donationer och bidrag är avgörande för att vi ska kunna stötta våra lokala partners i deras kamp för jämställda markrättigheter. Tack!

75,00  kr. 
Personlig Information

Donationstotal: 75,00 kr. 

Stöd vårt arbete

Alla bidrag och gåvor går oavkortat till främjandet av jämställda markrättigheter. Till egeninsats för att söka större projektanslag eller för att genomföra egenfinansierade projekt.

Ditt bidrag är avgörande för att vi ska kunna stötta våra lokala partners i deras kamp för jämställda markrättigheter. Tack!

Projektverksamhet

Alla bidrag och gåvor går oavkortat till främjandet av jämställda markrättigheter. Till egeninsats för att söka större projektanslag eller för att genomföra egenfinansierade projekt.

Ditt bidrag är avgörande för att vi ska kunna stötta våra lokala partners i deras kamp för jämställda markrättigheter. Tack!

 kr. 
Personlig Information

Donationstotal: 1,00 kr.