Om oss. Vi är en medlemsbaserad icke-vinstdrivande ideell förening där allt arbete utförs av och med volontära krafter. Vi grundades 2012 med syfte att främja jämställda markrättigheter i Afrika och har sedan dess genomfört projekt tillsammans med lokala organisationer i Malawi.

Vår vision

MUD Africas arbete utgår från principen om alla människors lika värde och våra projekt baseras i huvudsak på utbildningsaktiviteter och påverkansarbete.

Utbildning för att öka tillgången till information och sprida kunskap om bl.a. mark- och mänskliga rättigheter bland de utsatta människor och grupper vi arbetar med. Aktiviteterna inom detta område syftar även till att stärka individer och grupper till att utkräva sin rätt.

Påverkansarbetet syftar till att möjliggöra för de utsatta att påverka ansvariga myndigheter och organisationer till att förändra situationen.

Våra partners

Rätten och tillgången till mark är avgörande i många utvecklingsländer. Vårt arbete för att främja jämställda markrättigheter och stärka utsatta grupper och människor genomförs genom projekt tillsammans med lokala partnerorganisationer.

I våra projektplaner går det att läsa om Lilongwe Urban Poor People’s Network (LUPPEN) och Millennium Information Resource Centre (MIRECE).

Styrelse och projektmedlemmar 2020-2021.

Stifta bekantskap med förenings styrelse och projektmedlemmar.
Chairperson

Markus Adolfsson

Founder and Board Member

Johanna Silebäck

Board member

Liza Hermansson

Board member

Sara Eliasson

Chairperson

Markus Adolfsson

Markus graduated with a MSc in Political Science in June 2019 from Gothenburg University, Sweden. During his 5 years as a student at the university he spent two semesters abroad – one in Romania during 2015, and one in Chine during 2018.

During the two semesters abroad he studied international relations and diplomacy, from an eastern perspective. Furthermore, before enrolling at the university Markus travelled extensively throughout the world, backpacking in Asia and Africa, as well as Central-and South America.

Today, Markus work at the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) and he has been the chairperson of MUD Africa since the annual general meeting held in early 2017. He is interested in global questions at large, with a special interest in sustainable development, human empowerment, land rights and equality

Founder and Board Member

Johanna Silebäck

Johanna graduated with a BA Public Administration degree in 2009 and a MSc in Public Administration – Public Analysis in 2011, both from the University of Gothenburg in Sweden.

She works as a negotiator at the Swedish Union of Tenants.

She has travelled extensively and lived periods in east and south east Africa. She undertook an internship at UN-Habitat in Nairobi, Kenya, and did research on the Kenyan National Land Reform. She has a passion for land rights and local influence in policies.

Johanna is one of the founders of MUD Africa and continues to work intensely in MUD Africa’s projects in Malawi.

Board member

Liza Hermansson

Liza is a social scientist graduated from Linnaeus University in 2012 with a BA in International Social Science. The major of her studies was Peace and Development and she developed a great interest in sustainable development and land issues. This particular interest took her to Madagascar for the research of her thesis.

Liza also has a background of studies in French, English and Communication and she has spent many years traveling and living abroad. Between the years 2004-2008 she lived mainly in France.

Liza works as a project coordinator for Västfastigheter in the public sector, and does language consulting as a side business.

Since early 2015 Liza has been engaged in MUD Africa as a project group member and since 2018 she is also a member of the board.

Board member

Sara Eliasson

Sara has a background of studies within human ecology and gender studies. She completed her Master at Aalborg University in the field of Global Gender Studies in 2018 exploring how international norms are contextualizied.

She has travled extensively and worked in vastly different geographical locations such as the US, Vietnam and India.

With a passion for social justice her work has focused on understanding and addressing inequality in a variety of forms. Her work has explored theories around intersectionality and thus how social markers such gender, ethnicity and class relate to the urban and rural environment. Additionally, she has worked cross-culturally addressing ways in which gender issues could be recognised, implemented and become significant parts of project design.

During spring 2018 she was elected as Board member for MUD Africa.