Lite om Somanje Flywell och de olika bosättningarna.

Så! Vem är egentligen grundaren till Mirece? Och på vilka sätt skiljer sig bosättningarna Mirece arbetar med idag? Till att börja med är grundaren av Mirece en man vid namn Somanje Flywell. Han är präst och har varit det i 13 år. Han flyttades till Kasungu för att arbeta i en församling här. Då kom han att arbeta i ett område i Kasungu där många tidigare tobaksfastigheter var belägna. Somanje upptäckte ganska snabbt att det fanns en grupp människor som var snäppet mer utsatta än vad han var van vid sedan tidigare. Han mötte dem dels i de olika kyrkorna han arbetade i men de kom också till hans hem ofta för att be om hjälp. Somanje fick höra om dessa människors livsöden och de visade sig vara tidigare tobaksodlare som arbetat på stora tobaksfastigheter i Kasungu. Han tog reda på vilka platser de uppehöll sig på i Kasungu och började besöka dem. Gradvis förstod han allvaret i situationen och insåg efter ett tag att det var en hel del tidigare tobaksodlare som befann sig i samma svåra situation i Kasungu. Därefter bestämde han sig för att ansöka om att få tre års ledighet från församlingen han arbetade vid för att kunna fokusera på att hjälpa tidigare tobaksodlare. Ledigheten beviljades och på den vägen är det!

Idag arbetar Mirece i 13 olika bosättningar runt om i Kasungu. De har valt att dela in dessa i fyra olika kategorier;

Trading centers
I olika mindre handelscentrum runt om i Kasungu bor en del tidigare tobaksodlare. Oftast hyr de en bostad utan tillhörande land och livnär sig på ganyu (se några blogginlägg bakåt för förklaring). Vissa har en egen verksamhet i centrumet som till exempel en bar. Kvinnorna är oftare offer för prostitution än i de andra bosättningarna.

Nthunduwala camp
På denna plats bor uppemot 500 tidigare tobaksodlare. Regeringen i Malawi sa till byledarna i Nthunduwala att tidigare tobaksodlare endast skulle bo här i 2 veckor men nu har de bott här i snart 7 år. Mirece har valt att kalla detta ett camp då det kan liknas vid ett flyktingläger. Till exempel är familjer separerade på grund av platsbrist där kvinnor bor för sig och män för sig. Även här försörjer de sig på ganyu. Då lägret ligger nära gränsen till Zambia förekommer det också människohandel, där de förs till Zambia för olika typer av arbete.

I ett såndant här hus Nthunduwala camp bor det cirka 6-7 personer

Assembling points
Detta är egentligen inga bosättningar utan samlingspunkter för de familjer som bor utspritt i närheten av mötesplatserna. Ofta uppehåller sig dessa familjer sig inte på en plats en längre tid utan hyr land säsongsvis från olika privatpersoner eller ägare till tidigare tobaksfastigheter i området. Dessa tidigare tobaksodlare försörjer sig också genom ganyu.

En utav flera “Assembling points” för tidigare tobaksodlare.

Viktigt att nämna är också att tidigare tobaksodlare anses vara nykomlingar på platserna de bor. Detta drabbar dem på olika sätt. Till exempel blir barnen retade i skolan, lokalbor förväntar sig gratisöl om du har en bar, de är sist prioriterade i kön till vattnet, blir bortjagade från land de hyr och insatser riktade mot de samhällen de bor i, i form a bidrag eller förmåner får de aldrig ta del utav.

Resettled
För att avsluta i en lite mer positiv anda har Mirece en sista kategori som består av tidigare tobaksodlare de lyckats flytta från ovan nämna kategorier. Dessa familjer har fått land för bosättning och odling tilldelat sig från två by ledare i två olika samhällen i Kasungu. Den ena gruppen består utav 35 familjer och de alla bor tillsammans på en bit land. Den andra gruppen består utav sju familjer som bor utspritt mitt bland lokalbefolkningen i byn. Viktigt att påpeka är att även om dessa familjer nu har säker tillgång till land så har de fortfarande inga pengar eller tillgång till mat och därför är fortsatt beroende utav ganyu. Då de om dagarna antingen arbetar för andra eller letar efter ganyu har de också svårt att ha tid med att odla något själva.

Såhär ser husen ut bland de tidigare tobaksodlare som blivit förflyttade. Husen är målade såhär och flera har inrett inuti, vilket jag tänker tyder på att de håller på att göra sig hemmastadda :)

// Celina

 

Stäng meny