Julinsamling och framtid

Jag vill börja detta inlägg med att å MUD Africas styrelses vägnar tacka alla de som var med och bidrog i julinsamlingen 2018.

Insamlingen var föreningens första av detta slag, och även om resultatet inte blev av stora organisationers magnitud och kaliber kan vi med glädje meddela att vi lyckades samla in 3461 kr. En summa som i enlighet med donationerna fördelades på: 10 myggnät, 7 hustak och två första hjälpen kit.

Vi kan även meddela att vår lokala partner, MIRECE, i Malawi lyckats förvalta dessa medel till att faktiskt inhandla mer än budgeterat. Den överförda summan räckte nämligen till: 10 myggnät, 10 hustak och två första hjälpen kit. Tre familjer fler än budgeterat erhåller därmed skydd från regn.

Sammanfattningsvis har allt gått enligt plan, och vår partner har hanterat de finansiella medlen samt rapporterat till oss med oerhörd snabbhet och finess. Vi vill påstå att resultatet av julinsamlingen är tvådelat; dels har den möjliggjort det den ämnat – nämligen att underlätta vardagen för de marginaliserade invånarna i Rusa New Settlement, dels har insamlingen stärkt tilliten och banden mellan MIRECE och MUD Africa som organisationer.

Invånare visar upp de inköpta myggnäten, 10 st
... och en av de två första hjälpen-kiten
... samt det andra kitet
Här är delar av det material som ska vattensäkra taken hos 10 familjer

Vidare har behovet av att koppla MUD Africa som förening till Svensk insamlingskontroll, 90-konto, blivit påfallande uppenbart. För att stärka vår tillit gentemot er som medlemmar och följare, och möjliggöra att MUD Africa fortsätter växa, ser vi en anslutning till Svensk insamlingskontroll som ett självklart nästa steg. Detta är en process som så smått påbörjats och vi ämnar att under 2019 ansöka om ett 90-konto.

Avslutningsvis, vill ni stötta vårt arbete och stötta främjandet av jämställda markrättigheter får ni gärna blir medlemmar i organisationen (70kr) eller bli månadsgivare. Alla donationer och bidrag tas tacksamt emot och förvaltas med varsamhet. Vi är i fortsatt jakt efter en dator att överlämna till vår lokala partner, en dator som behövs för att de ska kunna rapportera till oss och Forum Syd.

Solidariska hälsningar

Markus Adolfsson

Stäng meny