Insamling för Malawi

Då var det första advent, och 22 dagar kvar till jul. Det händer en hel del inom förening för tillfället, vi är b.la. i startgroparna för ett nytt projekt tillsammans med LUPPEN. Samt inväntar dessutom svar från Forum Syd gällande ett större projekt tillsammans med MIRECE. Är du intresserad av att veta mer om våra projekt rekommenderar jag att du/ni följer länken och läser mer om våra projekt här

För tillfället vill MUD Africa som förening istället ta tillfället i akt och erbjuda våra medlemmar och er läsare möjligheten att göra julstressen till något positivt, genom att göra en donation till MUD Africa kan ni vara med och stödja de marginaliserade och fattiga familjerna i Malawi i deras strävan efter markrättigheter.

Vi har i samarbete med våra partnerorganisationer tagit fram tre olika gåvoalternativ: 1. myggnät, 2. hustak, och 3. första-hjälpen kit. Dessa gåvor kan på olika sätt erbjuda de individer och familjer som involveras i våra projekt en bättre vardag, fri från sjukdomar. Vilket stärker dem i kampen för bättre levnadsförhållanden och markrättigheter. Gör ditt val och donation, erhåll ett gåvobevis och vi ser till att 100% av de insamlade pengarna når sin rätta destination. Utfallet av kampanjen kommer redovisas på hemsidan under 2019.

Hur gör du en donation? Det finns tre sätt, antingen direkt via vår “gift shop” och därmed använda PayPal. Eller via överföring till Bankgiro: 538 – 8640, eller överföring via Swish till: 123 449 58 00.

Använder ni Bankgiro eller Swish, märk er inbetalning med gåva 1, 2 eller 3 – samt emailadress för att kunna erhålla rätt gåvobevis. Mer information finner ni i julbroschyren nedan eller ladda ner den här.

Vi ser med tillförsikt på denna insamlingskampanj och hoppas ni vill vara med i vår strävan att erbjuda så många som möjligt en säkrare och enklare vardag.

Med vänlig hälsning 

Markus Adolfsson

Stäng meny