Höstens happenings

MUD-hösten består av projektplanering på olika nivåer och av utbildning och
kapacitetsutveckling för oss inom gruppen.

Förra helgen var Markus i Stockholm för att delta i en introduktion av en relativt ny och
spännande projektform som kallas Right(s) Way Forward. Denna projektform ämnar till att
än mer inkludera samarbetsorganisationerna, t.ex. LUPPEN eller MIRECE i alla projektets
faser. Lämna över ansvaret för projekthanteringen och utförandet av aktiviteter direkt till de
olika bosättningarna – alltså ytterligare ett steg från oss som svensk organisation. Forum Syd
argumenterar för att denna projektform ska bidra till mer långsiktig och hållbar förändring,
men förutsätter att LEO har kapaciteten att utbilda, kontrollera och utföra utvärdering av
aktiviteter. Vi kanske kan använda denna projektform tillsammans med LUPPEN i ett
kommande projekt.

Vidare, Markus och jag har den här helgen deltagit i en tvådagarskurs – Planera ett
utvecklingsprojekt – tillsammans med ett tjugotal andra representanter från olika föreningar
och organisationer inom civilsamhället i Sverige. Den här gången hölls det kurs i Göteborg
vilket är väldigt uppskattat av oss. Forum Syd arrangerade kursen som bygger på en målstyrd
projektplaneringsmetod som kallas Logical Framework Approach och som SIDA förordar sina
samarbetspartners (oss) att använda.

Under kursen pratade vi om vikten av att göra omvärldsanalyser, hur man formulerar mål
och indikatorer och vad det innebär att arbeta med förändringar. Forum Syds
medlemsorganisationer kan få finansiellt stöd för att genomföra rättighetsbaserade projekt
och om det talade vi också. Vad är skillnaden mellan ett behovsbaserat och ett
rättighetsbaserat projekt? Hur formar vi ett rättighetsbaserat projekt utifrån en
aktörsanalys, problemanalys och kontextanalys?

Förutom vårt arbete i Malawi så fanns projekt i exempelvis Kenya, Somalia, Nepal samt
projekt från den Peruanska delen av Amazonas representerade på kursen. Denna mångfald
av kontexter skapade naturligtvis många intressanta diskussioner. Vi genomförde bland
annat en workshop i att skapa ett problemträd som sedan blir ett målträd och själva
grunden för ett projekt – en workshop som vi kan applicera på våra partnerorganisationer i
Malawi, och som Markus och Johanna faktiskt genomförde tillsammans med MIRECE i Kapiri
utanför Mchinji i somras.

Som nya medlemmar i Forum Syd gjorde det oss glada att den sista halvtimmen på kursen
ägnades åt att ta reda på vad vi som medlemsorganisationer önskar och förväntar oss av
Forum Syd. Vi genomförde en aktivitet där vi i grupper fick tala om vad vi efterfrågar för
kurser, i vilken form vi vill se kurser och utbildningar och vad en bra kursledare
karaktäriseras av. Våra åsikter tas med till Forum Syd och kommer att användas i deras
planering och utformning av kommande kurser och utbildningar.

Nu ser vi fram emot att få använda våra vässade kunskaper för att fortsätta arbetet med våra
kommande projektplaner och projektansökningar.

Liza Hermansson

Stäng meny