Förstudien går mot sitt slut

Hej då Malawi för denna gång,

Efter två intensiva veckor är det dags att återvända till värmen i Sverige. Få gånger har jag suttit och frusit i Malawi samtidigt som vännerna därhemma klagar över hettan.

Schemat har varit späckat med möten, långa bilresor och ny information. Med MIRECE har vi tagit fram en grov projektplan och dessutom hunnit med att diskutera könsroller och hur de skulle kunna påverka framtida projektet. Kvinnor är en särskilt utsatt grupp, då männen är de som har makten över (om än de få) resurserna. Detta får vi ta särskild hänsyn till när vi planerar projekt.

Dag 3, Workshop i Kapiri utanför Mchinji

För att få vägledning i utformningen av kommande projekt har vi träffat John Chome, tidigare chef för UN-Habitat Malawi och nu egen företagare med Habitat Solutions, och Emmanuel Mlaka, chef för LandNet och expert på markrättigheter i Malawi. Vi tror att vi är på rätt spår och kommer arbeta vidare fram till slutet av september med att färdigställa. Planen är att göra en ansökan till Forum Syd som siktar på att säkerställa rätten till mark för de människor som har förflyttats till ny mark i Mchinji district. Vi tror att det både krävs organisationsstärkande aktiviteter för MIRECE, konflikthantering inom den nya bosättningen (800 familjer från olika områden har buntats ihop i ett nytt samhälle) och konflikthantering och dialog med de nya grannarna som i vissa lägen är oroliga och hotfulla. Vi tror också att vi kommer att arbeta vidare med påtryckningskampanjer för både att säkerställa rätten till mark genom registrering.

Utöver det att vi hoppas ansöka om medel för utförandet av projektet hos Forum Syd kommer vi att göra direkta insamlingar till förnödenheter i den nya bosättningen. Det handlar om myggnät, förstahjälpen kit och den lokala lösningen för att det inte ska regna in – plast att lägga under stråtaken. 800 familjer har blivit tilldelade mark, som de är jätteglada för, men det finns nästan ingenting på den marken. Det är långt till sjukvård och skola. Det finns en brunn, men ingen pump – alltså är också rent vatten ett problem.

Gruppbild efter fyra dagars intensiva diskussioner

På återseende Malawi!

/Johanna

Stäng meny