Stötta vårt arbete med

jämställda och säkra markrättigheter!

Olika möjligheter och alternativ för att stötta vårt arbete

Stötta vår projektverksamhet

Bli medlem i föreningen - 75 kr

Skyddsmask – 300kr/paket á 100 masker

Som del i kampen mot covid-19 har MUD Africa bistått med medel för inköp av skyddsmasker till alla boende i Rusa New Settlement över 60 år. Malawis myndigheter kräver dessutom att alla landets invånarna bär skyddsmask vid kontakt med myndigheter, såsom läkare.

Skyddsmask

$0 of $200 raised
$ 30
Personal Info

Donation Total: $30

Använd “knappen” ovan för donation genom PayPal. Alternativt swisha 300 kr till 123 449 58 00.

Märk din donation/swish “Skyddsmasker – din e-postadress” (ex. medlem info@mudafrica.org)

Tvätthink – 55kr

I brist på rinnande vatten möjliggör denna hink med kran att invånarna i Rusa New Settlement kan tvätta händerna. En grundbult i kampen mot smittspridning, men även av gagn i tid efter covid-19.

MUD Africa har bistått med medel för inköp av ca 104 hinkar av detta slag vilket innebär att var lokal bosättning delar på fyra hinkar. Det bör dock poängteras att det i Rusa New Settlement bor ca 13.000, med 1800 familjer.

Tvätthink

$6 of $650 raised
$
Personal Info

Donation Total: $6

Använd “knappen” ovan för donation genom PayPal. Alternativt swisha 55 kr till 123 449 58 00.

Märk din donation/swish “Tvätthink – din e-postadress” (ex. Tvätthink – info@mudafrica.org)

Tvål – 5kr

Tillsammans med tvätthinkarna är tvål själva grundfundamentet i god handhygien som är viktigt för att hindra smittspridning av sjukdomar. Inte enbart covid-19.

MUD Africa har bistått MIRECE med medel för inköp av ca 400 tvålar, för att varje tvätthink ska få minst 3 tvålar.

Tvål

$0 of $200 raised
$
Personal Info

Donation Total: $5

Använd “knappen” ovan för donation genom PayPal. Alternativt swisha 5 kr till 123 449 58 00.

Märk din donation/swish “Tvål – din e-postadress” (ex. Tvål -info@mudafrica.org)

Frågor och svar

Genom en donation hjälper du oss att täcka föreningens utlägg i samband med inköp av skyddsmasker, tvätthinkar och tvålar. Eventuellt överskott möjliggör ytterligare bidrag till kampen mot covid-19 i Malawi, alternativt användas till att genomföra projekt för jämställda markrättigheter. Beroende på var de inkomna donationerna anses göra mest nytta och avgörs i dialog med vår lokala partner.

Alla inkomna medel används där de gör mest nytta. Donationer som ej görs för inköp av skyddsmasker, tvätthinkar och tvålar går till att förverkliga implementering av  projekt i Malawi.

MUD Africas alla projekt strävar efter målet om jämställda och säkra markrättigheter. Tidigare projektplaner går att läsa under avsnittet om vårt arbete och frågor kring vår projektverksamhet tas tacksamt emot via info@mudafrica.org

För tillfället erbjuder vi tre olika sätt för donationer och betalning av medlemskap – Swish, Paypal och Bankgiro.

Swish: 123 449 58 00

Bankgiro: 538-8640

PayPal: Se “betalnings-/donationsknapp”

Genom att lämna ett bidrag, antingen genom att donera till vår projektverksamhet eller genom att bil medlem i föreningen, stöttar och möjliggör du projekt som implementeras tillsammans med våra lokala partners i Malawi. Allt i kampen för jämställda och säkra markrättigheter.

Mobilizing and Uniting Development in Africa är en politisk obunden ideell förening som startade 2012 med ändamålet att stärka den marginaliserade befolkningen i Malawi, i deras kamp för jämställda och säkra markrättigheter. Genom utbildningsinsatser stärker vi våra lokala partnerorganisationer och invånarna i de områden vi verkar. Vi ser markrättigheter och tillgången till land som en fundamental del av vägen till förbättrade levnadsförhållanden.

Our Projects.