Voice of a Suffering Community 2017

Under ett fältbesök i Malawi 2017 träffade representanter för MUD Africa flertalet lokala organisationer för att hitta lämplig organisation, utifrån vår kapacitet, att stötta. Valet föll på Millennium Information Resource Centre (MIRECE) som arbetar för f.d. tobaksodlare och deras markrättigheter – en samhällsgrupp som under tiotals år levt som internflyktingar.

Detta projekt blev således det första som togs fram och genomfördes tillsammans och syftade till att stärka MIRECE som organisation och genomföra påverkansarbete. Utbildningar på området markrättigheter och mänskliga rättigheter genomfördes och utvärdering av MIRECE som organisation gjordes. En debatt arrangerades där representanter från ansvariga myndigheter bjöds in.

Finansierades till 100% av medlemsavgifter, donationer och månadsgivare. Tack.