Equal Land Rights for All 2016 - 2017

Detta projekt bär samma namn som föregående, Equal Land Rights for All, och syftade likt alla projekt med samma namn att stärka utsatta människor och grupper i kampen för jämställda markrättigheter. Då föreningen vid detta projekt ansökte och erhöll medel från Forum Civ (f.d. Forum Syd) är en skillnad mot tidigare projekt dess storlek och omfattning.

Tillsammans med Lilongwe Urban Poor People’s Network genomfördes ett projekt med fokus på att stärka LUPPEN som organisation, stärka lokalbefolkningen genom utbildning, och främja markrättigheter genom påverkansarbete. Utbildningarna ägde rum i fyra större bosättningar i Lilongwe utefter modellen ”Training of Trainers” – en modell som syftar till att utbilda och stärka individer för att dem i sin tur ska utbilda och stärka andra i sin omgivning. Med hjälp av kursledare från det civila samhället, myndigheter och skolor fick deltagarna möjlighet att lära sig om jämställdhet, mänskliga rättigheter, markregistrering- och demokratiska processer.

Projektet finansierades till 95% av Forum Civ. Resterande 5% som benämns egeninsats finansierades genom privata donationer och månadsgivare. Tack.

Att erhålla medel från Forum Civ innebär att projektet och hanteringen av medel granskas av auktoriserad revisor såväl i Sverige som i Malawi.