Equal Land Rights for All 2015

Under 2012 tog MUD Africa de första stegen mot projektverksamhet och främjandet av jämställda markrättigheter. Mellan 2012 och 2014 genomfördes två mindre förstudier tillsammans med den malawiska organisationen Lilongwe Urban Poor People’s Network (LUPPEN). Under förstudierna inhämtades värdefull, grundläggande, information kring behovsbild, kontext och möjligheter till projektarbete.

I slutet av 2014 togs så beslutet att genomföra det första större projektet, Equal Land Rights for All 2015. Även detta tillsammans med LUPPEN och projektet syftade till att främja jämställda markrättigheter i och runt Lilongwes olika bosättningar. Projektet bjöd in diverse kursledare som utbildade och informerade bybor i frågor rörande bl.a. markrättigheter, registreringsprocesser och vikten av kvinnors rätt till mark.

Projektet finansierades till 100% av medlemsavgifter, donationer och månadsgivare. Tack.