Vårt arbete. MUD Africa arbetar för stärkta markrättigheter för utsatta människor i afrikanska utvecklingsländer- och områden.

Tillsammans med lokala partnerorganisationer utformar vi projekt baserade på behovsbild och kontext. Genom att ha tät kontakt med de projekten avser stärka kan vi med små medel uppnå resultat både kort- och långsiktigt.

Implementerade projekt 2015-2021.

Läs om våra utförda projekt.

Slide Lilongwe, Malawi Equal Land Rights for All 2015 Läs mer 2015 Slide Lilongwe, Malawi Equal Land Rights for All Läs mer 2016-2017 Slide Kasungu, Malawi Voice of a Suffering Community 2017 Läs mer Slide Lilongwe, Malawi Settlement Research 2019 Läs mer Slide Mchinji, Malawi Voice of the Suffering Community 2019-2020 Läs mer