MUD Africa är medlemmar i Forum Syd

Sedan ett par månader tillbaka är MUD Africa medlem i Forum Syd. Forum Syd vidareförmedlar bidrag från SIDA till svenska organisationer och är i särklass den största plattformen för det civila samhället i Sverige. Vi ser att vårt medlemskap innebär att vi får chans att vara med och påverka utvecklingen av organisationen och det svenska biståndet.

I helgen har Forum Syd hållit årsmöte, och vi var representerade genom mig – Johanna och Liza Hermansson. Årsmötet fattar beslut om styrelsens sammansättning och strategiska beslut för hur organisationen ska arbeta framöver. Vi höll till på Hilton Slussen i Stockholm och ett 80-tal personer var på plats. En av punkterna på dagordningen var att nya medlemmar fick chans att presentera sig själva och sin verksamhet. Superkul att få berätta om MUD och våra projekt och minst lika roligt att få höra andra organisationers berättelser. Många av de nya medlemmarna var verksamma i afrikanska länder, en utav dem i Malawi. Vi håller kontakten!

Något som präglade mötet var det faktum att det är valår och för att få höra vad politiken har att säga om framtidens utvecklingsarbete var representanter från samtliga riksdagspartier, utom KD och SD, på plats för paneldebatt. Politikerna var ense om att civilsamhället spelade en viktig roll, men skilde i hur arbetet skulle fokuseras. Vi tror att det är viktigt att politiken orkar hålla flera spår parallellt när det kommer till utförandet av biståndspolitiken. I jakten på ett effektivt bistånd är det kanske lätt att skala bort områden i tron på att det skulle göra andra områden starkare. Ett tydligt exempel är de gemensamma målen för utveckling som FN har satt, Agenda 2030. De är beroende av varandra, och det ena är svårt att fylla ifall vi inte arbetar med det andra. Därför är det farligt när politiken öppnar för att vi i det civila samhället ska begränsa vårat arbete till ett fåtal områden inom målen för Agenda 2030.

Vi kommer fortsätta följa och engagera oss i Forum Syds arbete framöver, vi tror att vi blir starkare när vi går samman och arbetar tillsammans.

Varma hälsningar,

Johanna Lagerborg

Fortsätt läsa
Stäng meny