Köp en julklapp och läs om ett på ingång, spännande 2019!

Fyra dagar kvar innan jul 2018, med detta blogginlägg tänker jag att det är på sin plats att skriva årets sista blogginlägg och berätta om vad som väntar för MUD Africa under 2019.

Innan jag ger er som läsare en inblick i MUD Africas 2019, tar jag tillfället i akt och pushar lite för föreningens julklappsinsamling. Föreningen, efter samtal med våra lokala partnerorganisationer, erbjuder våra följare och medlemmar att köpa en gåva och erhålla ett gåvobevis – gör ditt köp senast 22:a för att erhålla ditt gåvobevis innan julafton.

Mer info om insamlingen hittar ni här.

Åter till info om 2019, det är framförallt tre saker som kommer löpa samtidigt under kommande år.

1) ett projekt med LUPPEN som förvisso smygstartar idag eller under mellandagarna.

2) förhoppningsvis startar ett tvåårsprojekt med MIRECE, slutgiltigt beslut bör komma i månadsskiftet januari/februari.

3) undertecknad kommer med start nästa år ingå i en arbetsgrupp hos Forum Syd vars mål är att göra Forum Syd till en mer inkluderande förening arbetandes för och med sina medlemmar.

Projektet med LUPPEN ämnar undersöka behoven, med koppling till landrättigheter, i fyra bosättningar och ligga till grund för en framtida projektansökan. För att stötta LUPPEN i deras arbete har vi knutit en lokal representant till MUD Africa, dennes uppgift kommer att agera bollplank för LUPPEN och agera informationskanal mellan Sverige – Malawi. Känns spännande att kunna erbjuda LUPPEN denna support, och underlätta kommunikationen ytterligare.

Projektplaneringen och ansökan tillsammans med MIRECE har i tidigare blogginlägg diskuterats. Som uppdatering kan sägas att diskussioner med Forum Syd har pågått under de senaste veckorna och det känns bra så långt. Nedan är en artikel, som förvisso är daterad men fortsatt högaktuell, om situationen för invånarna i den bosättning vårt framtida projekt ämnar hjälpa.

 

Forum Syd planerar att göra sin organisation mer välkomnande och attraktiv för medlemmar och nya medlemmar. För att sondera terrängen och genomföra omtag har Forum Syd efterfrågat hjälp från medlemsorganisationer och som ett steg i att utveckla MUD Africa, samt få ut mer av medlemskapet i Forum Syd ansökte jag om att ingå i denna arbetsgrupp. Igår fick jag meddelande om att jag blivit antagen och ser det som positivt och intressant att få vara med i utvecklandet av Forum Syd, och därmed även en del av svenskt bistånd.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en gud jul och ett gott nytt år!

//Markus

Stäng meny