Vårt arbete

MUD Africa har sedan 2012 arbetat tillsammans med lokala organisationer vars medlemmar tillhör de utsatta grupper och människor våra projekt avser att stärka. Att arbeta nära och utforma projekt på gräsrotsnivå möjliggör att projekten utformas utifrån riktiga behov och den aktuella kontexten.

Engagera dig

Allt arbete som utförs av och genom MUD Africa sker ideellt och utifrån principen om alla människors lika värde att alla ska behandlas med respekt.

Vi välkomnar alla som är intresserade av jämställda markrättigheter att bli del av vår förening – genom att t.ex. ingå i framtagning och utformning av ett projektgrupp. Kontakta oss för en dialog.

Markrättigheter?

Rätten och tillgången till mark är avgörande i många utvecklingsländer. Jämställda markrättigheter är grundläggande för en hållbar ekonomisk tillväxt och bör ses som ett viktigt medel i fattigdomsbekämpningen.

Markrättigheter är en viktig beståndsdel för att vi ska uppnå målen uppsatta i FN:s Agenda 2030.

Aktuellt kring vår verksamhet.

Läs våra senaste blogginlägg.